Kontakt

Simona Hlaváčová
Hospodárska 45
917 01 Trnava
Slovenská republika

IČO: 51 013 576 DIČ: 1085822760
Firma nie je platcom DPH !

Firma je zapísaná v v O. Ú. Trnava Kollárová 8, 91702, Trnava; číslo živn. reg.: 250 – 39677

Zodpovedný vedúci: Simona Hlaváčová
Pracovná doba: non – stop
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj,Trhová 243/2, 917 01 Trnava
Telefón: +421 904 849 122
E-mail: simona@manzetky.sk