Chceme si povedať svoje ÁNO všade len nie TU! Alebo ako na svadbu v zahraničí. Časť prvá SVADBA V EU.

Chcete zmiznúť do Vegas alebo mať svadbu na Talianskej pláži?
Uniknúť od nekonečných príprav prípadne chcete byť spontánny a svoju lásku spečatiť nezvyčajným spôsobom?

Pre mnohých nepochopiteľné, mnohí sa s tým vedia na 100% stotožniť 🙂

Ale ako na to?

Koľko byrokratických zábaviek a prekážok je potrebné preskákať? Nie je lahšia svadba na Slovensku?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zásade platí, že keďže každá krajina má svoje unikátne pravidlá pre uzatvárania sobášov, Vašou prvou
povinnosťou a najväčšou (a najkrajšou) povinnosťou je si vybrať vytúženú destináciu. 🙂

Dnes si povieme o základných pravidlách a nevyhnutných procedúrach platných pre svadby v štáte patriacej do Európskej únie.

Môžete ísť do toho samy alebo dať svoju dôveru v agentúru, ktorá sa špecializuje na svadby vo Vašej vysnenej krajine.

Tak teda povedzme, že idete do toho..

Aké kroky treba podniknúť pred svadbou?

Treba veľa googliť 😀 Ale nie, teraz vážne.

Pre začiatok je potrebné si overiť predpisy vzťahujúce sana Vaše manželstvo a majetkový režim manželov, teda Vás. Bude to mať totižto významné dôsledky na vaše práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva. (Majetky..viete ako). Každá krajina totiž inak usmerňuje a rieši majetkové pomery manželov – vo Francúzsku napr. registrujete manželskú zmluvu, Belgicko niečo také nepozná. Tu sa dozviete viac informácií o vnútroštátnych pravidlách o manželstve a majetkovom režime manželov. 

Je nevyhnutné sa informovať na príslušných úradoch oboch krajín (domovskej a tej kde sa túžite zosobášiť), aké formálne požiadavky musíte splniť, aby bolo vaše manželstvo platné v oboch krajinách. Pretože takéto manželstvo sa uzatvára defacto pred príslušným orgánom cudzieho štátu, či už matričným úradom alebo cirkevným orgánom, tak sa uzatvára podľa cudzieho práva, a teda treba poznať zákonné podmienky jeho uzavretia v cudzine.

Je to naozaj dôležité. Sobáš vôbec nemusí byť povolený. Niektoré krajiny povoľujú sobáše len napr. v prípade rodinných väzieb, na Mauríciuse Vás nezosobášia v prípade, že mate od rozvodu alebo od smrti partnera menej ako 300 dní.

Doklady, doklady, doklady…

A ešte raz doklady a ich úradné preklady – apostily. Musí byť totižto úradne zaručené, že preklady sú správne a tzv “od slova do slova”. Svadba nie je sranda.

Budete teda potrebovať:

 • rodný list
 • sobášny list v prípade, že ste rozvedený/á alebo vdovec/vdova (vtedy aj úmrtný list)
 • rozsudok o rozvode – ak ste rozvedený/á
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva – tento doklad zháňajte na matrike Vášho rodiska 🙂
 • kópie cestovných pasov
 • niektoré štáty môžu požadovať aj doklady svedkov

Posielate ich na príslušné úrady najčastejšie v elektronickej podobe aspoň mesiac vopred. Ideálne si ich kópie aj pribalte do batožiny. 🙂

Neplatnosť sobáša

 • Nemôže existovať okolnosť vylučujúca uzavretie Vášho manželstva podľa slovenského práva. Hovoríme tu konkrétne o zákaze manželstva medzi osobami rovnakého pohlavia, zákaz dvojmanželstva, manželstva medzi príbuznými, manželstva s maloletým či osobou pozbavenou právnej spôsobilosti. Niektoré štáty takéto manželstvá uznávajú, Slovensko nie a teda je takýto sobáš na našom území považovaný za neplatný.

Svadbu v zahraničí môžete absolvovať aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky

A teda sobáš musí spĺňať pravidlá slovenského práva. Nie však každý zastupiteľský úrad poskytuje takéto služby, keďže vnútroštátne právne predpisy niektorých štátov takúto činnosť zastupiteľského úradu nepripúšťajú. Odporúčanie teda znie, kontaktuje zastupiteľský úrad Vašej krajiny vysnenej na sobáš.

 UZAVRETIE MANŽELSTVA NA ZASTUPITEĽSKOM ÚRADE

„Manželstvo možno uzavrieť na zastupiteľskom úrade len v prípade, ak obaja snúbenci sú občanmi Slovenskej republiky a ak vnútroštátne právne predpisy prijímajúceho štátu takúto činnosť zastupiteľského úradu pripúšťajú. Konkrétne a podrobné informácie o podmienkach uzavretia manželstva na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí poskytnú zamestnanci zastupiteľského úradu v krajine, na ktorom má byť manželstvo uzavreté. Okrem základných informácií o dokladoch, ktoré sa predkladajú k žiadosti o uzavretie manželstva je nevyhnutná aj konzultácia k možnostiam realizácie žiadosti v podmienkach príslušného zastupiteľského úradu (napr. plánovaný termín uzavretia manželstva, priestorové podmienky, obmedzený počet účastníkov obradu a pod.). Odporúča sa kontaktovať príslušný zastupiteľský úrad v horizonte 3 mesiacov pre plánovaným termínom uzavretiamanželstva a predloženie žiadosti (v prípade predbežnej dohody so zastupiteľským úradom) najmenej 30 dní pred týmto termínom.“

Oznámenie o uzavretí manželstva

 1. „Oznámenie o uzavretí manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom, alebo príslušným zamestnancom zastupiteľského úradu.
 2. Oznámenie sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, alebo na zastupiteľskom úrade SR, na ktorom sa má sobášny akt uskutočniť. Manželstvá sa v SR uzatvárajú na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov; pri určení miestnej príslušnosti zastupiteľského úradu sa prihliada na to, či má občan SR v danom štáte povolený trvalý alebo dočasný pobyt.“

K oznámeniu o uzavretí manželstva sa pripájajú nasledujúce doklady:

 1. a) rodné listy snúbencov,
 2. b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1. 9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve.
 3. c) ovdovelí – úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.
 4. d) rozvedení – právoplatné súdne rozhodnutie. ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené (pred rokom 1950 rozlúčené)
 5. e) mladistvé osoby (16-18 rokov) – predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

A čo treba urobiť po svadbe?

Ak uzavriete manželstvo v inom štáte EÚ, ako je vaša domovská krajina, odporúča sa, aby ste si uzavretie manželstva zaregistrovali na konzulárnom úrade svojej krajiny.Odporúča sa taktiež cudzí sobášny list predložiť Osobitnej matrike Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a požiadať aj o vydanie slovenského sobášneho listu. Slovenské úrady totižto vyžadujú vyžadovať slovenský sobášny list k väčšine právnych úkonov.

Ten potom odovzdáte na matrike v mieste vášho bydliska, kde sa spraví aj Zápis o uzavretí manželstva. Samozrejme majte všetky doklady pri sebe – občiansky, rodný list atď atď atď.

 

Svadba na konzuláte mi osobne príde ako najjednoduchšia a byrokraticky najprežitelnejšia 🙂 Aké máte skúsenosti Vy?

 

zdroje pre článok: zdroj mzv.sk, hnonline.sk, coupleseurope.eu

Svadba podľa Ivanky bola jedna skvelá párty

Ivanka je bezprostredná, úprimná žena s názorom 🙂 Dá veľa tipov a rád, preto čítajte pozorne 🙂

Vitajte v jej svadobnom svete.

Veľký žúr

Ahoj Ivanka, ako sa máš?

Tak príjemne stereotypne na materskej 😛

V úvode by som rada poznamenala, že moje odpovede nie sú vhodné pre nevesty romantičky, ktoré snívajú len o ružovej výzdobe a majú od zásnub ako zvonenie v telefóne nastavený svadobný pochod 😀

Ďakujeme za varovanie 😀

Čo sa ti prvé vybaví keď si spomenieš na svoj veľký deň?

Bola to jedna obrovská žúrka.

Ako sa Vám to podarilo?

Predovšetkým to bolo práve naším zámerom. Naplánovať si program a potom si ho poriadne vychutnať. Ak sa aj nikto iný baviť nebude, vy sa bavte, robíte to predovšetkým pre seba. A keď rodičia neprispejú, nech vám do toho láskavo nekecajú. My sme si pravidlá s rodičmi zadefinovali hneď v úvode a relatívne hladko sme si všetkým preplávali, a teda aj si všetko užili. A zaplatili 😀 Svadba nestojí málo peňazí a naozaj ju robíte hlavne pre seba – ženích a nevesta.  Avšak či chcete, alebo nie, obávam sa, že vždy sa v rodine nájde niekto, kto bude mať čo povedať. Múdre proti vám. V tom momente si poviete, že ste mohli ísť radšej so svedkami na nejaký exotický ostrov a urobiť si svadbu iba vo štvorici 😛

Jasne 🙂 Ako dlho trvali svadobné prípravy?

Ja som sa riadila heslom – do roka a do dňa (od zásnub). Bol to nakoniec rok a jeden mesiac, no trvala som na máji – lásky čas. A veru sa oplatilo počkať, pretože počasie bolo úplne ideálne. Hoci to čakanie je relatívne, keďže sme sa brali po takmer 8-ročnej známosti.

Je úplne normálne, že nie vždy všetko v živote nejde hladko 🙂 Aj sa ti niečo prihodilo počas príprav na čo možno nerada spomínaš?

Nevesta aj ženích sú veľmi racionálne založení ľudia 😛 a obaja máme radi plánovanie. Takže, ak si rok vopred zarezervujete miestnosť, DJa, kapelu, fotografa, makeup, účes, poplatíte všade zálohy, prípadne vyberiete aj svadobné šaty – ak nechce náhodou nevesta „ešte schudnúť do šiat“ :D, tak veľa vecí vás nezaskočí.

Jedna z vecí, ktorá sa prihodila, ale šikovné družičky to prezradili až po svadbe, aby som sa náhodou nestresovala, bola, že nám pár dní pred svadbou odriekol istý súbor čepčenie (ktoré stále neviem, ako sa správne nazýva), no baby veľmi rýchlo ešte v ten deň našli náhradu.

Ak máte aspoň trošku organizačné schopnosti s vysokou pravdepodobnosťou to všetko hravo zvládnete.

A na čo najradšej spomínaš?

Rada som sa prostredníctvom tohto rozhovoru vrátila trochu v čase a zaspomínala. Vtedy to bolo pre nás s manželom dosť vyčerpávajúce pracovné obdobie, ale ako som spomínala, zálohy boli poplatené, úlohy jasné, my sme sa tešili hlavne na tú párty. A aj sme si to užili.

To znie skvelo 🙂 Spravila by si niečo inak ako skúsená nevesta?

Jednoznačne by som sa viac zamyslela nad tým, koho by som pozvala. Ja viem, viem – rodinu si človek nevyberie, no neoznámiť, že vlastne na svadbu sa nechystáte prísť a my to zistíme až na mieste je minimálne blbé už pre tých pár prázdnych stoličiek pri stole. No v konečnom dôsledku, ak na niečom záleží, resp. prekáža vám – tak jediný, kto to bude riešiť ste aj tak iba vy.

Aký bol budget?

Rozpočet sme si presne nestanovili, čo sa sály týka – boli sme si pozrieť dva priestory a vybrali sme si ten lacnejší. Mali sme určitý strop, ktorý sme prekročiť nechceli, a keď sa nám niečo nepozdávalo, hľadali sme iné riešenie.

Zhodli ste sa s manželom? 😀

Za prístup, ktorý mal môj manžel pri plánovaní svadby by si zaslúžil medailu. Jednoznačne. A nie jednu. Ak som mu aj chcela ukázať napr. výzdoby nad ktorými uvažujem – pozrel si obrázky, no vo všetkom mi nechal voľnú ruku. Však nebudeme si klamať, ktorý chlap má nejakú vysnívanú predstavu o svojej svadbe? Zvyčajne je to o nás ženách a pre nás 😛

Pravda. Kto ti so svadbou pomáhal?

Naša svadba bola iba v réžii ženícha a nevesty. Jedine s výberom šiat mi pomohli kamarátky.

Porozprávaj nám o svojich šatách. 

Šaty boli klasické, biele, žiadny módny výstrelok. Urobila som obrovskú chybu, že som ich hľadala na zahraničných stránkach a moje vysnívané som u nás v salónoch nenašla a krajčírku, ktorá by mi tie šaty ušila – som našla až tento rok 😀

Tak som sa musela uspokojiť so šatami, na aké ma nahovorili kamarátky.

Zobrala som tri dobré kamarátky, dali sme si spoločné raňajky, kávu a vyrazili na skúšku šiat. Vybrali sme hneď pri prvej návšteve a v prvom salóne, pretože som nemala trpezlivosť riešiť to viackrát a úspešnú misiu sme zakončili neskorým obedom s niekoľkými fľašami vína. Veľmi príjemný deň to bol. Viac takých! 😀

Čo sa týka ženícha a mojich šiat – tak som trvala iba na jedinom, aby šaty uvidel až v kostole v deň svadby, a to sa nám podarilo. Nakoniec to „príjemne“ zaklincoval tým, keď mi, myslím, ešte v kostole povedal, že nečakal, že si dám práve takéto šaty?!

Ehm zlatý.

Prečo ste sa vôbec rozhodli pre svadbu v kostole?

Keďže som veriaca toto hádam vysvetľovať nemusím. Manžel je bez vyznania, ak by si niekto náhodou myslel, že nemôže mať taký človek svadbu v kostole, tak môže. Je to bežná prax.

Aká bola hostina?

Mali sme aj zopár zahraničných hostí , tak už pri predjedle sme chceli niečo úplne typické slovenské – zvolili sme bryndzovú nátierku, ďalej vývar a panenku. V hoteli bol vynikajúci personál, takže o kvalite jedla sme vôbec nepochybovali. Jediné, na čo sme nemali dosah a nevydarilo sa, boli vegetariánske porcie a porcie pre deti. Na to akosi aj v x-hviezdičkovom hoteli pozabudnú. Aj keď to svadobnej koordinátorke pripomeniete x-krát vopred. Tak naši vegetariáni museli počkať na bufet… 😀

Čo bol najvtipnejší moment zo svadby?

Teraz som si spomenula iba na tento moment – bujaro sa tancovalo, až jeden hosť skončil na zemi a snažil sa asi o breakdance?! A ďalší hosť – pilot lietadla po ňom hneď skočil a išiel mu poskytovať prvú pomoc, pretože si myslel, že kolabuje…

Vsadili ste na tradície? Ak áno, aké?

Rozbíjali sme tanier a mali sme čepčenie. Inak absolútne nič. Dokonca ani spoločný stôl s rodičmi nebol. Sedeli sme iba my dvaja sami.

Zaujímavé. Čo bolo ešte na programe v ten večer?

Za program sa počíta aj krájanie torty? 😀 Nie, nie – my sme striedali DJa a živú hudbu a vkuse sa iba tancovalo, pilo a jedlo. Ženích si pre svojich kamarátov pripravil vonku na terase rumový bar s cigarami, a to malo ohromný úspech. Myslím, že aj hodinu vkuse tam strávili. Dokonca sa našli aj dve odvážne ženy, ktoré sa tam votreli 😀

Ukážeš nám výzdobu? Prečo si sa rozhodla práve pre takúto kombináciu?

Vyrábala si si niečo sama?

Farba bola volená štýlom – nechcem ružovú 😀 Zvolila som maslovú, marhuľovú a jemne zelenú. Akosi mi to vtedy tak zapadalo do kolónky svadba. Vtedy som ani netušila, že máš mať tému svadby. No aj napriek tomu nám veci ladili. Veľa inšpirácií som našla na sashe.sk. Baby, teraz by som otvorila pinterest a nevedela si vybrať. 😀 Sama som si nepripravovala vôbec nič. Nevedela som si predstaviť,  že deň pred svadbou si budem ešte sálu zdobiť a naháňať sa. A určite by sa mi to aj tak nepáčilo. Stačilo nám, že sme do hotela museli dopraviť koláče a trojposchodovú tortu. A vlastne aj víno, tvrdý alkohol a slané pochutiny…

Akú si mala tortu? Bol aj sladký kútik?

Naša svadba bola v roku 2015 a mali sme nahú tortu, ktorá vtedy ešte len začala fičať a bola aj patrične ofrflaná nejakými hosťami na svadbe. Fakt super, čo sa človek nedozvie. 😀

Sladký kútik tvorili moderné koláče v kombinácii s klasickými rezmi. Nejako som predpokladala, že tetušky brownies a cheesecaky nepochopia 😀

A aby som nezabudla, dajte veľa koláčov do výslužiek, my sme vraj dali málo. Aj na to je mierka??? 😀

V čom bola tvoja svadba možno netradičná?

Baby, sorry, moja svadba bola druhá svadba, na ktorej som sa zúčastnila v živote. A tá prvá bola povedzme milo – nudná. Takže prioritu sme s manželom mali jasnú – predovšetkým príjemné prostredie a atmosféra!

Ak by bola jedna vec, čo by si mala poradiť budúcim nevestám, čo by to bolo?

Nepreháňajte, zbytočne neriešte a nekombinujte, v jednoduchosti je krása. A riešte iba to, čo je vo vašich silách ovplyvniť.

Čo naozaj netreba pri svadbe zanedbať?

Príprava a plánovanie. Pretože s blížiacim sa termínom svadby bude rásť aj vaše napätie.

A na čo naopak treba takpovediac kašlať a nerobiť si s tým vrásky? 🙂

Neprispôsobujte sa vaším hosťom. Nevyhoviete všetkým naraz.

 

Veľká vďaka patrí Ivanke za kopec skvelých rád a za odvahu.

Čo hovoríte Vy na Ivankinu svadbu? 🙂

Pravidlá súťaže o darčekové lyžičky Mr.Right a Mrs Always Right

Už ste ich videli? Že nie? Chyba! 🙂
Tieto lyžičky sú totižto presne to čo hladáte.

Neokukaný, precízny, veselý a hlavne ručne robený darček, ktorý má praktické využitie (kávička, koláčik) alebo bude krásne vyzerať aj vo Vašej vitrínke medzi ostatnými pokladmi.

Teraz ich môžete vyhrať.

Pre seba alebo ako prekvapko pre blízkych. Koho teda potešia? Tagnite ho! 🙂

 

Základné pravidlá.

 • Kto súťaž organizuje?

Simona Hlaváčová – HEAD
Hospodárska 45, 917 01 Trnava, Slovenská republika

IČO: 51 013 576 DIČ: 1085822760  Firma je zapísaná v v O. Ú. Trnava Kollárová 8, 9 1702, Trnava; číslo živn. reg.: 250 – 39677

 • Ako dlho súťaž trvá?

od 14.10.18 do 20.10.18, s ukončením presne o 12:00

 • Kde sa dá súťažiť o tieto skvelé lyžičky?

Na Instagramovom účte a na Facebook účte Svadobné manžety.

 • Kto sa môže zapojiť?

Úplne každý 🙂 Samozrejme okrem organizátora a jemu blízkych osôb.

 • Ako sa zapojiť do súťaže?

Je potrebné pridať komentár pod predmetnú výzvu s prípadným označením (ak je to technicky možné) toho, koho by takéto lyžičky potešili (a pobavili) Netagujte ak ich chcete prekvapiť :))  Komentár je možné vložiť buď pod príspevok na Instagrame alebo Facebooku “Svadobné manžety”.

 • O čo sa hrá?

O ručne robené dezertné lyžičky s krásnym dizajnom Nikkita.  (na fotografii) Lyžičky sa perfektne hodia ako svadobný dar alebo ako prekvapenie na výročie.

 • Aká je hodnota lyžičiek?

Hodnota výhry: 18,40EUR

 • Akým spôsobom sa určuje výherca súťaže?

Jednoduchým žrebovaním, ktoré prebehne v sobotu 20.10.2018

 • Kedy a ako bude oznámený výherca?

Príspevkom na instagrame a facebooku Svadobné manžety

 • Ako prebehne odovzdanie výhry?

Lyžičky budú odoslané na adresu výhercu hneď ako poskytne adresu dodania, k čomu bude vyzvaný/á JMaximálne však do piatich pracovných dní od dodania adresy.

 • Kedy výherca stráca nárok na výhru?

Ak do desiatich pracovných dní po výhre a výzve neposkytne adresu dodania výhry.

 • Základné informácie o ochrane osobných údajov

Počas súťaže sa nezbierajú žiadne osobné údaje súťažiacich.

 • Vyhlásenie k súťaži prebiehajúcej na Facebooku

Spoločnosť Facebook súťaž o lyžičky neadministruje, neschválila ju a nijak sa nej nepodieľa.

Svadba podľa Magdalénky alebo za málo peňazí veľa muziky

Svadba podľa teba

je séria rozhovorov s nevestičkami minulými alebo budúcimi.

O ich strastiach, typoch, trikoch. O tom čo sa podarilo a čo by možno spravili inak?
Nevestičky sa s Vami podelia o svoje zážitky z ich veľkých dní 🙂
Prvou je naša Magdalénka.

Za málo peňazí, veľa muziky.

Príprava svadby nemusí byť len drahá záležitosť. Svoje o tom vie, aj jedna bývalá nevesta, ktorá dokázala zorganizovať nízkonákladovú svadbu popri svojom trojmesačnom dieťati. A nemusela sa za ňu hanbiť.

Samozrejme, nebola to dokonalá gýčová svadba, ale pravý opak. Jednoduchá rodinná svadba, kde sa všetci dosýta najedli a zabavili. A koniec-koncov, o čo viac na svadbe ide? Nemusí ísť nevyhnutne o ukážku dokonalosti alebo honosnosti. Hlavná je láska dvoch ľudí, ktorí sa ju rozhodli oficiálne potvrdiť.

Poďme na to 🙂

Ahoj ahoj, aké boli tvoje svadobné prípravy?

Keďže je môj manžel (vtedy priateľ) muzikant, najväčším problémom bolo nájsť vhodný termín a čas konania obradu. Ako hudobník mal takmer všetky víkendy obsadené, tak sme museli pristúpiť ku kompromisu a vybrať si dátum, ktorý nám obom vyhovoval. Keďže som bola na materskej dovolenke a každá “korunka” padla vhod, nechceli sme, aby vymeškal svoje pracovné povinnosti. Deň svadby sme preto dali na piatok. Zároveň sme mysleli i na našich svadbujúcich. Mali tak dva dni k dobru na zotavenie sa po opici :-).

Nebol to žiaden výnimočný deň, ani špeciálny dátum. Bolo 8.septembra a keďže v tom čase práve vychádzala sobota na 9.septembra, tak sme my mali aspoň svadbu, ako jediný v tento deň. Vraj na sobotu 9. septembra už boli ohlásené minimálne 3 svadby.

O to sme to mali jednoduchšie, lebo to bol pracovný deň. Ušetrili sme tak na extra príplatku za prácu cez víkend pre poslancov, keďže sme mali svadbu na úrade. Zabudla som spomenúť, že svadba v kostole je asi najlacnejšia, no my sme ju tam mať nemohli, keďže pre môjho snúbenca to bola už druhá svadba.

Ako si si poradila so šatami ako maminka na materskej? 🙂

 Svoju úlohu v tom hrali samozrejme aj peniaze, no to nebol jediný problém. Krátko po pôrode som sa necítila na chodenie po “svadobkách” a skúšanie šiat. Raz som to absolvovala a bola som z toho celá spotená :-). Navyše, moja postava tehotenstvom dosť utrpela. Mala som stále dvadsať kíl nadváhu, dali mi vyskúšať len šaty, ktoré nespĺňali moje predstavy. Nechcela som dať takmer 500 eur, či viac za to, do čoho sa len “vojdem”. Rozhodla som sa preto pre online nakupovanie šiat.Moje rozmery vtedy boli (hrudník, pás, boky) 98 – 90 -100 cm.  Čiže väčšinu šiat, ktoré som našla online, by som neobliekla. Rozhodla som sa preto pre veci šité na mieru. Ale urobené tak, aby sa dali obliecť aj keby som zázračne schudla (sukňa na zaväzovanie). Na objednanie som mala len jeden mesiac. Navštívila som stránku sashe.sk.Tam som našla úžasný top, čipkovaný, ktorý mi vedeli ušiť za tri týždne. Stačilo len poslať miery. Našťastie tá pani pracovala aj cez veľké prázdniny. To bolo jediné šťastie, pretože väčšina predávajúcich v čase júl/august nepracovali alebo predávali už ušité šaty.

Potom som musela nájsť len sukňu. Rozmýšľala som nad všelijakými variantmi, nakoniec som zvolila klasiku, tylovú sukňu. Stála 90 eur, bola dlhá biela a bola na šnúrku, ktorá sa dala omotať okolo pása. Problém so širokým pásom bol teda vyriešený. Samozrejme som mala stres, kedy všetko príde. Objednala som dokonca aj maľovaný folklórny pás a kravatu, aby sme boli s budúcim manželom zladení. Neskôr som k tomu doobjednala i náušnice, manžetové gombíky a kvety do vlasov vo forme venčeka (tiež na sashe.sk). Všetko mi prišlo cez týždeň pred svadbou. Bol to celkom stres. Nevedela som, ako to bude všetko spolu vyzerať, no výsledok prekvapil aj mňa :-).

 

 

 

 

 

 

Celkovo ma svadobné šaty vyšli skvelých 170 eur. Dokúpila som si ešte na rovnakom webe kvety do vlasov (22 eur) a náušnice (13 eur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánky si si robila sama?

Na internete je veľa možností, dokonca je možné navrhnúť si sám pozvánky cez systém danej spoločnosti.Ja som použila ich šablónu, nebol čas na niečo kreatívne, no ľudí to oslovilo. Bolo to iné, ako zvyčajne. Objednala som ich opäť cez internet a do týždňa boli doma.

 Fotograf je tiež dôležitou súčasťou každej svadby, ako si ho hľadala a príp. čo by si už urobila inak?

Fotografov je dnes veľa a áno, tí najlepší sú už dááávno zajednaní. Našťastie môj snúbenec mal dobrých známych. Oslovil kamaráta, ktorý sa venoval hudbe i fotografovaniu. Keďže sme sa “brali” v piatok, tak mal voľný termín na fotenie. Samozrejme mohli sme mať ešte lepšie fotky, vintage alebo na hipster štýl. My sme mali klasiku, no myslím, že fotky sú nádherné. Svadobnú párty, ako sme to nazvali, nám fotil priateľ mojej kolegyne, ktorí sa nám sám ponúkol. Učil sa práve fotiť a veľmi ho to bavilo. Dali nám to ako svadobný dar.

Podľa čoho ste vyberali miesto na hostinu?

Vybrali sme malý kultúrny dom v mieste bydliska môjho vtedajšieho snúbenca, pretože bol blízko domu mojej svokry. A zároveň jeho prenájom stál 50 eur, čo bola naozaj symbolická cena. Nebol to luxus, ale keď sa to zakrylo, trošku upravilo a hlavne zaplnilo ľuďmi, bolo tam super.

Ako si si zvolila výzdobu a aké materiály si na ňu použila?

Sála bola maličká a nechceli sme tam dávať toho zbytočne veľa kvôli priestoru. Na stoličky sme dali tradičné biele plachty, ktoré sme si za symbolický poplatok zapožičali na obecnom úrade. Našťastie sa veľa mojich kamarátiek vydávalo predo mnou, tak mi veľa zaujímavých, najmä prírodných kúskov požičali. Všetko škaredé sme zakryli bielymi plachtami a obrusmi. Na stoly sme dali drevené kolieska a na to ručne vyrobené svietniky a vázičky, spolu s papierovými kvetmi (ornament noty). Postrihala som snúbencove partitúry. Všetko sme ladili do hnedo – tyrkysova.  Steny zasa zdobili srdcia z prútikov a naše fotky na šnúrke.

A čo sladkosti a torta?

Mám fantastickú a šikovnú sestru, ktorá urobila nádhernú muffinovú tortu. Zároveň svokra a mama objednali u svojich známych aj koláčiky aj torty, takže toto išlo viac menej mimo mňa.

Čo bolo pre teba dôležité pri výbere hudby, ako si postupovala?

Keďže sme obaja z hudobnej “brandže”, mali sme hudbu, ktorá nám hrala zadarmo, ako kamarátom a členom kapely. Tak sme ušetrili ďalších cca 500-900 eur. Vedeli sme, že aj naši kamaráti hudobníci sa budú chcieť zabaviť, tak sme požiadali môjho krstného, ktorý robil kedysi diskotéky, aby nám robil DJ. Takže sme mu dali symbolických 50 eur a bolo to super. Hral všetkým podľa chuti, keďže nás poznal.

Všetko si mala fantastiky premyslené a prerátané!

Nie som náročná, chcela som to spraviť prakticky. 🙂 Podarilo sa mi ušetriť naozaj pri veľa veciach.  Ak máš dobrých kamarátov, či rodinu môžeš ich požiadať, aby na svadbe obsluhovali, pomohli s výzdobou. Ak si hudobník alebo máš známych v tejto oblasti, aj na tom vieš ušetriť. Ak na výzdobu použiješ kvety aktuálne v ročnom období, oslovíš všetky tety a babky, tak nemusíš minúť majetok v kvetinárstve. Moja sesternica si dokonca výzdobu a svadobnú kyticu urobila z papiera. A tie kvety vyzerali ako živé.

V dnešnej dobe veľa ľudí fotí, ak máš niekoho, kto túži po zviditeľnení alebo príležitosti, môžeš ho osloviť a máš lacnejšieho aj fotografa. Svadobné šaty sa dajú vyskladať aj na sashe.sk alebo si ich môžeš ušiť aj sama, ak si zručná.

Niekomu stačia aj biele večerné šaty. Jediné do čoho sa oplatí investovať je jedlo, pitie a obrúčky. Keď majú ľudia, čo jesť a hlavne piť, tak potom je svadba dokonalá.

A mali sme fanstastických hostí. Ľudí, ktorí milujú zábavu a šíria skvelú energiu. A to je základ 🙂

Presne tak.