Chceme si povedať svoje ÁNO všade len nie TU! Alebo ako na svadbu v zahraničí. Časť prvá SVADBA V EU.

Chcete zmiznúť do Vegas alebo mať svadbu na Talianskej pláži?
Uniknúť od nekonečných príprav prípadne chcete byť spontánny a svoju lásku spečatiť nezvyčajným spôsobom?

Pre mnohých nepochopiteľné, mnohí sa s tým vedia na 100% stotožniť 🙂

Ale ako na to?

Koľko byrokratických zábaviek a prekážok je potrebné preskákať? Nie je lahšia svadba na Slovensku?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zásade platí, že keďže každá krajina má svoje unikátne pravidlá pre uzatvárania sobášov, Vašou prvou
povinnosťou a najväčšou (a najkrajšou) povinnosťou je si vybrať vytúženú destináciu. 🙂

Dnes si povieme o základných pravidlách a nevyhnutných procedúrach platných pre svadby v štáte patriacej do Európskej únie.

Môžete ísť do toho samy alebo dať svoju dôveru v agentúru, ktorá sa špecializuje na svadby vo Vašej vysnenej krajine.

Tak teda povedzme, že idete do toho..

Aké kroky treba podniknúť pred svadbou?

Treba veľa googliť 😀 Ale nie, teraz vážne.

Pre začiatok je potrebné si overiť predpisy vzťahujúce sana Vaše manželstvo a majetkový režim manželov, teda Vás. Bude to mať totižto významné dôsledky na vaše práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva. (Majetky..viete ako). Každá krajina totiž inak usmerňuje a rieši majetkové pomery manželov – vo Francúzsku napr. registrujete manželskú zmluvu, Belgicko niečo také nepozná. Tu sa dozviete viac informácií o vnútroštátnych pravidlách o manželstve a majetkovom režime manželov. 

Je nevyhnutné sa informovať na príslušných úradoch oboch krajín (domovskej a tej kde sa túžite zosobášiť), aké formálne požiadavky musíte splniť, aby bolo vaše manželstvo platné v oboch krajinách. Pretože takéto manželstvo sa uzatvára defacto pred príslušným orgánom cudzieho štátu, či už matričným úradom alebo cirkevným orgánom, tak sa uzatvára podľa cudzieho práva, a teda treba poznať zákonné podmienky jeho uzavretia v cudzine.

Je to naozaj dôležité. Sobáš vôbec nemusí byť povolený. Niektoré krajiny povoľujú sobáše len napr. v prípade rodinných väzieb, na Mauríciuse Vás nezosobášia v prípade, že mate od rozvodu alebo od smrti partnera menej ako 300 dní.

Doklady, doklady, doklady…

A ešte raz doklady a ich úradné preklady – apostily. Musí byť totižto úradne zaručené, že preklady sú správne a tzv “od slova do slova”. Svadba nie je sranda.

Budete teda potrebovať:

 • rodný list
 • sobášny list v prípade, že ste rozvedený/á alebo vdovec/vdova (vtedy aj úmrtný list)
 • rozsudok o rozvode – ak ste rozvedený/á
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva – tento doklad zháňajte na matrike Vášho rodiska 🙂
 • kópie cestovných pasov
 • niektoré štáty môžu požadovať aj doklady svedkov

Posielate ich na príslušné úrady najčastejšie v elektronickej podobe aspoň mesiac vopred. Ideálne si ich kópie aj pribalte do batožiny. 🙂

Neplatnosť sobáša

 • Nemôže existovať okolnosť vylučujúca uzavretie Vášho manželstva podľa slovenského práva. Hovoríme tu konkrétne o zákaze manželstva medzi osobami rovnakého pohlavia, zákaz dvojmanželstva, manželstva medzi príbuznými, manželstva s maloletým či osobou pozbavenou právnej spôsobilosti. Niektoré štáty takéto manželstvá uznávajú, Slovensko nie a teda je takýto sobáš na našom území považovaný za neplatný.

Svadbu v zahraničí môžete absolvovať aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky

A teda sobáš musí spĺňať pravidlá slovenského práva. Nie však každý zastupiteľský úrad poskytuje takéto služby, keďže vnútroštátne právne predpisy niektorých štátov takúto činnosť zastupiteľského úradu nepripúšťajú. Odporúčanie teda znie, kontaktuje zastupiteľský úrad Vašej krajiny vysnenej na sobáš.

 UZAVRETIE MANŽELSTVA NA ZASTUPITEĽSKOM ÚRADE

„Manželstvo možno uzavrieť na zastupiteľskom úrade len v prípade, ak obaja snúbenci sú občanmi Slovenskej republiky a ak vnútroštátne právne predpisy prijímajúceho štátu takúto činnosť zastupiteľského úradu pripúšťajú. Konkrétne a podrobné informácie o podmienkach uzavretia manželstva na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí poskytnú zamestnanci zastupiteľského úradu v krajine, na ktorom má byť manželstvo uzavreté. Okrem základných informácií o dokladoch, ktoré sa predkladajú k žiadosti o uzavretie manželstva je nevyhnutná aj konzultácia k možnostiam realizácie žiadosti v podmienkach príslušného zastupiteľského úradu (napr. plánovaný termín uzavretia manželstva, priestorové podmienky, obmedzený počet účastníkov obradu a pod.). Odporúča sa kontaktovať príslušný zastupiteľský úrad v horizonte 3 mesiacov pre plánovaným termínom uzavretiamanželstva a predloženie žiadosti (v prípade predbežnej dohody so zastupiteľským úradom) najmenej 30 dní pred týmto termínom.“

Oznámenie o uzavretí manželstva

 1. „Oznámenie o uzavretí manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom, alebo príslušným zamestnancom zastupiteľského úradu.
 2. Oznámenie sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, alebo na zastupiteľskom úrade SR, na ktorom sa má sobášny akt uskutočniť. Manželstvá sa v SR uzatvárajú na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov; pri určení miestnej príslušnosti zastupiteľského úradu sa prihliada na to, či má občan SR v danom štáte povolený trvalý alebo dočasný pobyt.“

K oznámeniu o uzavretí manželstva sa pripájajú nasledujúce doklady:

 1. a) rodné listy snúbencov,
 2. b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1. 9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve.
 3. c) ovdovelí – úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.
 4. d) rozvedení – právoplatné súdne rozhodnutie. ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené (pred rokom 1950 rozlúčené)
 5. e) mladistvé osoby (16-18 rokov) – predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

A čo treba urobiť po svadbe?

Ak uzavriete manželstvo v inom štáte EÚ, ako je vaša domovská krajina, odporúča sa, aby ste si uzavretie manželstva zaregistrovali na konzulárnom úrade svojej krajiny.Odporúča sa taktiež cudzí sobášny list predložiť Osobitnej matrike Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a požiadať aj o vydanie slovenského sobášneho listu. Slovenské úrady totižto vyžadujú vyžadovať slovenský sobášny list k väčšine právnych úkonov.

Ten potom odovzdáte na matrike v mieste vášho bydliska, kde sa spraví aj Zápis o uzavretí manželstva. Samozrejme majte všetky doklady pri sebe – občiansky, rodný list atď atď atď.

 

Svadba na konzuláte mi osobne príde ako najjednoduchšia a byrokraticky najprežitelnejšia 🙂 Aké máte skúsenosti Vy?

 

zdroje pre článok: zdroj mzv.sk, hnonline.sk, coupleseurope.eu

Vedeli ste, že svadobné šaty v minulosti nezvykli byť biele?

Biela ako farba nevinnosti a čistoty. Snehobiele rozprávkové šaty, ktoré sú dnes bežné, a inú farbu si na neveste nedokážeme predstaviť, neboli vždy „in“. V minulosti ale boli biele šaty považované za príliš obyčajné a absolútne nevhodné na takúto príležitosť.

Priekopníčkou bielych svadobných šiat je kráľovná Viktória, ktorá bielu revolúciu spustila až v roku 1840. Napriek tomu, že biele šaty teraz vyjadrujú čistotu a panenstvo, vtedajšiu spoločenskú vrstvu pobúrili, pretože boli biele a príliš jednoduché na vtedajšie pomery šľachty. Náročky sa vyhla kožušinám, zlatému vyšívaniu a výrazným farbám, ktoré boli pravidlom aristokratov. Jej svadobné šaty boli jednoduché, biele, zdobené krajkou a dokonca aj korunu vymenila za veniec z pomarančových kvetov a myrty, pričom vence obľubujú aj dnešné nevesty.

Viktóriine šaty spôsobili rozruch preto, že svadby boli ukážkou bohatstva, politických dohôd a okázalosti a nie o láske. Rodiny to vnímali ako príležitosť vyjadriť prostredníctvom neviest svoj vplyv.

Príklad pompéznosti a márnotratnosti pri výbere svadobnej garderóby je princezná Charlotte, ktorá mala v roku 1816 šaty prešívané striebrom za 10 – tisíc libier (dnes 1 milión eur), Margaret z Yorku mala na svojej svadbe v roku 1468 také ťažké šaty, že ich do kostola museli priniesť, nečudo, že keď sa kráľovná Viktória ukázala v jednoduchých šatách neostalo to bez povšimnutia a klebiet.

Otázkou ostáva prečo si ale Viktória zvolila práve bielu farbu šiat, ktorá jej dnes považovaná za tradičnú?

Dôvodov mala hneď niekoľko.

S vedomím, že správa o jej šatách obletí celý svet sa rozhodla nechať si šaty ozdobiť krajkou, aby podporila upadajúci krajkársky priemysel. Usúdila, že na bielej krajka vynikne najlepšie. A posledným dôvodom bol fakt, že svoje „áno“ chcela princovi Albertovi povedať, nie ako panovníčka, ale ako milujúca a milovaná žena.

Aké farby prevládali pred Viktóriou?

Treba poznamenať, že kráľovná Viktória nebola prvá, ktorá si obliekla biele svadobné šaty. Princezná Filipa si biele šaty obliekla už v roku 1406 keď hovorila svoje áno škandinánskemu kráľovi Erikovi. V roku 1558 mala taktiež oblečené biele šaty škótska princezná Mária, ktorá sa vydávala za budúceho kráľa Francúzska. Tá si túto farbu zvolila aj navzdory faktu, že biela bola vtey vo Francúzsku pre kráľovné farbou smútku.

V minulosti ženy namiesto bielych šiat nosili vo svoj veľký deň červené, tmavozelené, čierne..prevládali kožušiny či v zamat. Látky a kombinácie, ktoré znamenali, že deň svadobný je najvynímočnejším dňom nie len ich života, ale samozrejme najmä ich rodín. Svadba bola totiž spojením rodín..a  ich obchodov, prípadne zväzok dvoch mladých ľudí spojil dva štáty.

Netreba zabúdať ani na fakt, že biele šaty bolo ťažké udržovať biele (pri čistení najmä rukou) a dovoliť si ich nemohol len tak hocikto. Častokrát sa tak stali svadobnými šatami tie, ktoré boli považované za najkrajšie a najkvalitnejšie v šatníku nevesty. Takisto nebolo zvykom dať si ušiť svadobné šaty len na jednu príležitosť. Šaty sa potom nosili úplne bežne ako sviatočné. Akt svadby dokonca ani nemusel byť až takou veľkou udalosťou ako sa nám javí dnes. Častokrát stačilo na spečatenie zväzku aj podpísanie obchodného kontraktu.

Čo sa týka farieb – tak napr. v Aténach bolo zvykom mať svadobné šaty fialovej farby. Čierna farba šiat prevažovala u protestantov, tmavozelená signalizovala smútok za mladosťou, modrá bola farbou Panny Márie. Prevládala ale farba červená, pretože bola považovaná za farbu romantickú, farbu lásky (táto farba stále prevláda v Číne či Indii) a sexuality.

Biela krásna romantická róba a aj ideál svadby, aký vyznávame aktuálne teda neboli až také obvyklé ako sa môže na prvý pohľad zdať .

 

No a keďže móda prichádza a odchádza v cykloch, uvidíme.. možno sa raz dočkáme zmeny a biele šaty už nebudú hrať prím. 🙂

No čo nevestičky, trúfli by ste si na inofarebné šaty?

 

 

 

 

 

 

Ak nie, ešte vždy sa môžete odviazať pri výbere popolnočných šiat :))

 

 

 

 

 

10 základných otázok, ktoré si treba položiť pri plánovaní svadby

svadobny planovac

S plánovaním svadby prichádza niekoľko (desiatok 🙂 ) otázok, ktoré si je potrebné zodpovedať predtým ako sa do plánovačiek pustíte milé nevestičky. Pripravila som pre Váš celú kopu takýchto otázok, aby bolo od čoho sa odpichnúť – preto rozmýšľajte, uvažujte, kontemplujte a najmä sa uvoľnite, a popusť te uzdu svoje fantázii.

Chcela som Vás trošku potešiť nevestičky moje, tak som Vám pripravila dve malé pomôcky, aby som Vám trošku uľahčina plánovanie, chystanie, rozhodovanie sa.

Prvou užitočným pomocníčkom je taký malý svadobný plánovač.  Zíde sa Vám úplne na začiatku keď si budete chcieť utriasť časový plán a mať prehľad a top time-management ( 🙂 ).

Taktiež si môžete zapísať svoje myšlienky do svadobný nápadovač, treba si predsa utriediť troška myšlienky 🙂 Nápadovač je teda mojím druhým darčekom pre Vás. Po prečítaní tohto článku, kde na teba vychrlím triliardu otázok – to budete naozaj potrebovať.

Pripravené?

Jedna otázka je tá najzásadnejšia a na tej sa treba s budúcim manželom dokonale zhodnúť:

1.Aký máme rozpočet? 🙂

svadobny rozpocet

Odtiaľ sa dá krásne posunúť na otázky dátumu, milovaného ročného obdobia a samotného miesta svadby.

Svadba môže stáť 3000EUR aj 30 000EUR.

Fantázii sa naozaj medze nekladú.

 

2. Ročné obdobie

Jedno z najväčších starostí pri plánovaní svadby je – POČASIE. Na jar fúka, v lete je horko, na jeseň prší a v zime je prekvapivo zima. 🙂 Každé jedno ročné obdobie má svoje výhody a nevýhody. Vždy ale rátajte s nepriaznivým počasím, o to viac budete pripravení 🙂

Ročné obdobie teda veľmi zaváži. Okrem toho, že ovplyvní či budete mať svadbu vonku alebo vo vnútri, vie ovplyvniť aj samotné menu (sezónnosť) a výzdobu (farby, kvetinové variácie).

Alebo si proste stanovíte SVOJ dátum – čísla, ktoré budú pre Vás znamenať najviac na svete a zabudnete vtedy, že je vonku nejaké počasie 🙂

Inak – ak už máte dátum – rozpošlite „save the dates“ 🙂 aby na Vás mysleli.

3. Obrad

Kresťanský alebo klasický obrad? :O  Ak budete mať svadbu v kostole – čaká Vás výber oddávajúceho a účasť na svadobných prípravách. Čo to sme si už popísali v predchádzajúcom blogu 🙂 Netreba zabudnúť na xy byrokratických postupov s tým spojených. Takisto svadba na mestskom úrade má čo to do seba. Nemusí to byť suchopádna úradnícka svadba – videli ste napríklad sobášnu miestnosť v Banskej Štiavnici? :O

Máte možno obľubeného pána farára – bude mať na Vás čas?

4. Štýl alebo téma svadby. Bude to tradičná alebo exotická svadba? Severská alebo netradičná? S

star wars svadba

programom či bez? Star Wars alebo Marvel téma?

Aké farby chcete mať na svadbe? Je s tým spojená nejaka špeciálna príprava? Možno kapela?

Čo teda bude s výzdobou?  Bude v jednej farbe (napr tyrkysová alebo bude kombináciou Vašej obľúbených? 🙂 )

Chcem si výzdobu objednať alebo vyrobiť?

Chcete vyzdobiť aj kostol či obradnú sieň? Čo miesto hostiny – stoly, stoličky, kvety, dekorácie, výzdoba v samotnej miestnosti…a keď už sme na hostine – ako bude vyzerať sedenie v sále?

5. A je to tu. Koho pozvať?

K tejto otázke len v krátkosti  – pozvite yi tých, bez ktorých si Váš deň neviete predstaviť. O to ľahšie sa Vám bude robiť aj zasadací poriadok 🙂

Kto bude svedkom? Budú aj družičky? (čo s ich šatami? :O ) Družbovia?

svadobny planovacČo ak sa svadba koná v inom meste? Kde budú hostia bývať? Veľa párov zvoliť variant hotela s veľkou svadobnou sálou, pretože tam vedia ubytovať hostí a tí to zároveň nemajú ďaleko 🙂 (aj taká svadba na pláži toto poskytuje :D)

Kto budu svedkovia? Chcete aj družičky?

Ešte jednu vec je nevyhnutné si rozmyslieť – chcete mať na svadbe deti?

6. Všade samé šaty, make-up, obleky a obrúčky..

Požičať alebo ušiť na mieru? Šaty pre družičky? Zlato striebro alebo diamany? Popolnočné šaty?

Tak veľa možností a tak málo časuu.. 🙂

7. Program? Tradície? Odobierka?

star wars svadba
star wars svadba

Prvý tanec? Improvizácia alebo tanečná škola? Koľko tancov?

Niečo modré, staré a požičané?

Vymyslíte si vlastný program alebo to necháte na starejšího? Chcete hry? Krájanie torty? Kedy bude čepčenie?

A čo napr. svadobné darčeky – pre svadobných rodičov, pre svedkov či družičky, pre hostí? Čo bude obsahovať výslužka? Vínko alebo pálené? 🙂

8.  Svadobní dodávatelia.

Plánujete svadobné fotenie? Viete, že existuje rande fotenie, fotenie zásnubné a fotenie svadobné? 🙂 (počet fotení závisí od toho ako sa radi fotíte 🙂 ) Zásadná otázka, ktorá nabúra rozpočet je aj Vaša túžba po kamerovom zázname zo svadobného dňa.

Ďalší svadobní dodávatelia: catering,, kameraman, makeup artista, vlasy, krajčírka, floristka, kapela alebo DJ, pekárka

Tlačoviny: pozvánky, menu, menovky, magnetky, svadobné noviny, save the dates (tie môžu byť aj online)

9. Rozlúčka so slobodou 🙂

Alebo decentná party? Keď nie nakloneá šialenej rozlúčke v podobe litrov alkoholu v meste a striptérom ako polnočným prekvapení, tak #bridalshower štýl je to pravé orechové pre teba. Príjemná party s blízkymi spojená s odovzdávaním malých darčekov a hrami.  

10. Zvládnem to celé zorganizovať sama?

Tak toto je úplne adekvátna otázka. Nie každý má toľko času a možností koľko by možno chcel a nie každá nevestička sa vyžíva v chystaní a plánovaní.  🙂 Samozrejme, vždy je možné sa aj rozhodnúť si pomôcť a organizáciu veľkého dňa zveriť napr. aj profesionálnej Družičke.

Áno, môže toho byť veľa.

Môže to celé vzbudzovať možno trošku hrôzu, áno môže sa to zdať unavujúce. Aj také pocity sú normálne 🙂 No pevne verím tomu, že všetko hravo zvládnete.  🙂

Nezabúdajte sa odmeňovať. Uvoľniť sa, nestresovať sa – doprajte si masáž alebo výlet.

relax pri svadbe

Pre inšpirácie tipy a triky naozaj odporúčam sledovať manžetový Instagram.Dajte follow a už neprídete o žiadne novinky zo sveta svadobného.

instagram logo

 

Zdroj pre fotografie v blogu: unsplash.com

Ako vybaviť svadbu v kostole? Kompletný návod.

Drahý pokľakol, svet je krásny, Vaša láska je večnááá..aaa rozhodli ste sa pre svadbu v kostole. Predvedčila Vás jeho majestátnosť, atmosféra a energia týchto stiavieb…je to pochopiteľné, sobáš v kostole má nezameniteľnú atmosféru.

No ako na to?

Všeobecne platí pravidlo – začnite to riešiť hneď a zaraz, čo najskôr, už, včera bolo neskoro..

Pretože je tam niekoľko krokov a postupov, ktoré môžu celý proces skomplikovať a čo sa stane? Budete v strese. A to predsa čo? Nechceme 🙂

1. Papiere, úrady, tety za okienkom..

Miesto uzavretia cirkevného sobáša

Cirkevný sobáš sa uzatvára v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, a to pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Rovnako ako v prípade civilného sobášu, ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek vhodnom mieste.

Administratívne úkony a doklady potrebné na uzatvorenie cirkevného sobáša

Doklady potrebné na uzavretie sobáša ste povinní predkladať na matriku najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva. Sedemdňová lehota je ustanovená kvôli tomu, aby mali pracovníci matriky aspoň minimálne nevyhnutný čas na preverenie správnosti údajov v žiadosti o uzavretie manželstva a to najmä ak ide o manželstvo uzavreté cirkevnou formou. Väčšinou sa totiž stáva, že snúbenci si dohodnú termín na farskom úrade, ale matričnému to oznámia napríklad deň pred sobášom.

Štátny občan Slovenskej republiky je pred uzavretím manželstva poviný príslušnému matričnému úradu predložiť tieto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o štátnom občianstve (alebo platný OP)
 • potvrdenie o pobyte(alebo platný OP)
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 • doklad o rodnom čísle(alebo platný OP)
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť (ak nie je platný OP)

Snúbenci pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo tzv. žiadosť o uzavretie manželstva, ktoré potvrdí matričný úrad a snúbenci ho doručia príslušnému orgánu cirkvi.

Odkiaľ to viem? no predsa zo slovensko.sk 🙂

2. aaa potom treba ísť aj na farský úrad.

O cirkevný sobáš treba požiadať na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patrí aspoň jeden zo snúbencov-žiadateľov.

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo vo farskom kostole, musia sa nahlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiace dopredu. Je to čas, ktorý treba chápať ako prípravu pred prijatím tejto sviatosti. Tento časový limit bol stanovený nariadením biskupského úradu. V priebehu týchto troch mesiacov si snúbenci vykonajú  náuky s kňazom (zápis, prikázania, sviatosti a pohovor o obrade).

Je potrebné, aby snúbenci navštívili najprv farský úrad alebo si telefonicky dohovorili termín stretnutia, kde si dohodnú aj presný dátum a čas konania obradu a až potom vybavovali sálu, oznámenia a všetko ostatné.

Ak niektorý zo snúbencov-žiadateľov je len pokrstený (nebol na prvom sv. prijímaní), alebo je iného vyznania, prípadne je nepokrstený, je potrebné, aby sa obidvaja najprv prišli porozprávať s kňazom o ďalšom postupe.

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo je teda NAJIDEÁLNEJŠIE informovať čím skôr. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Ako treba postupovať ?

Nahlásiť na farskom úrade termín a  čas sobáša. Pred spísaním cirkevnej sobášnej zápisnice je potrebné zájsť na štátnu matriku, kde spíšete Žiadosť o uzavretie manželstva. (to sme si už spomenuli vyššie)

Čo k tomu potrebujete?

 • občianske preukazy
 • rodné listy
 • V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu  (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)
 • Štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť na Matričnom úrade najskôr 3 prac. dni po sobáši týždne po uzavretí manželstva  (1 z manželov s OP).
 1. V najbližšom čase po spísaní žiadosti je potrebné  napísať cirkevnú zápisnicu na Farskom úrade. K tomu budete potrebovať tieto doklady:
  • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú staršie ako 3 mesiace.  Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list.
  • V prípade, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko vo vybranej farnosti, je potrebné doniesť licenciu k sobášu (dovolenie), ktorú  vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia z farnosti jedného zo snúbencov).
  • Občianske preukazy (v čase sobáša musia byť platné).
  • Údaje o vašich svedkoch (meno, dátum narodenia, rodné číslo, presná adresa trv. pobytu a dátum platnosti OP).
  • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
  • Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
  • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
  • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.
  • Doniesť vypísanú žiadosť zo štátnej matriky.
 2. Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva.
 3. Sobášny list po uzavretí sviatosti manželstva si môžete vyzdvihnúť na štátnej matrike najskôr v stredu po sobáši.

Po vykonaní administratívnych náležitostí sa snúbenci zúčastnia na slávnej predmanželskej príprave. 🙂

kde sa napr. dozviete čo to o živote viery v manželstve, morálnych aspektoch manželského a rodinného života alenbo ako plánovať rodičovstvo či správne komunikovať vo vzťahu.

Zíde sa, nie?

Čo sa okúňaš opýtať?

Nie, kňaza nie je potrebné zavolať na hostinu.

Áno, v kostole očakávajú za sobáš milodar 🙂

Svedkovia nemusia mať sviatosti, nebojteee.

Pomohla mi: fara.sk.

3. Čo ma čaká po sobáši? Ďalšie úrady.

Po sobáši sa vyhotoví zápisnica o uzavretí manželstva, ktorá okrem identifikačných údajov snúbencov a svedkov (mená, priezviská, rodné čísla), obsahuje dátum a miesto sobáša, meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a zapisovateľa a dohodu  o priezvisku. V prípade, že bol pri obrade prítomný tlmočník, zápisnica obsahuje aj jeho meno, priezvisko a podpis a odtlačok jeho úradnej pečiatky.
Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do knihy manželstiev.

Ohlasovacie povinnosti pri zmene priezviska po uzavretí manželstva

 • nový občiansky preukaz si musíte vybaviť v lehote do 30 dní od sobáša.
 • ak plánujete po sobáši medové týždne v zahraničí, kde nepostačuje vycestovať iba s občianskym preukazom, rátajte aj s novým cestovným pasom. V prípade, že máte zakúpenú letenku na pôvodné priezvisko a doklady vydané už na nové priezvisko, odporúčame vám sa obrátiť na leteckú spoločnosť a doriešiť podrobnosti priamo s ňou.
 • zmena sa týka aj vodičského preukazu a zo zákona máte na nahlásenie zmeny čas len 5 dní. Nové priezvisko treba zároveň zmeniť aj na technickom preukaze.
 • netreba zabudnúť ani na zdravotnú kartu poistenca, zmenu musíte nahlásiť do 8 dní.
 • zmenu treba ohlásiť do 8 dní aj v sociálnej poisťovni, okrem zamestnanca, ktorý nahlasuje zmenu zamestnávateľovi a až ten následne kontaktuje sociálnu poisťovňu.
 • ďalej je potrebné kontaktovať mobilného operátora, banku, poisťovňu, kataster, daňový úrad (do 30 dní), živnostenský úrad (do 15 dní), obchodný register (do 30 dní), lekára a podobne.

Veľa šťastia prajem!

Som jediná, ktorá netušila, čo je úlohou hlavnej družičky? :)

Tak samozrejme, prvé čo mi napadlo bolo : rozlúčka so slobodou! Ha!

No hlavná družička je viac ako len organizátor rozlúčky so slobodou. 🙂 Svadba je na 100% veľkou udalosťou a hlavnou úlohou pre všetkých hostí je primerane sa obliecť, baviť sa do skorých ranných hodín a o nič sa nestarať.
Avšak, toto neplatí úplne pre jednu osobu, a to pre hlavnú družičku.
Ak si ťa sestra, sesternica či kamarátka vybrala za hlavnú družičku už teraz vieš, že ti bezvýhradne dôveruje a spolieha sa na tvoje schopnosti. A to je krásne samo o sebe 🙂
družička
zdroj: unsplash.com
Pred svadbou treba veľa zariadiť, na svadbe zasa na veľa vecí dohliadnuť. A tu prichádzaš ty – hlavná družička, ktorá sa o všetko spolu s nevestou stará. Čo nestíha nevesta, tam je jej pravá ruka – TY.
Hlavná družička je ako taká svadobná manažérka. Celú akciu spoluorganizuje, pomáha neveste s vypisovaním a odosielaním svadobných pozvánok, triedením a zapisovaním svadobných darov, ktoré už mladomanželia dostali a prípravou pierok pre pánov či drobností re svadobných hostí. Absolvuje s nevestou nespočetné návštevy svadobných salónov, kvetinárstiev pre výber výzdoby a kytice, ochutnáva tortu, kombinuje menu, pomáha s výberom miesta na svadobnú hostinu.
Vždy sa samozrejme budúcej nevesty spýtaj, aké má od teba očakávania, aby sa predišlo nedorozumeniam 🙂

Rozlúčka so slobodou.

Pred svadbou ti, samozrejme, pripadne aj spomínaná úloha zorganizovať nevestinu rozlúčku so slobodou.

rozlučka so slobodouAk si nie si na 100% istá, čo by nevesta brala za rozlúčku, oslavou v meste určite nič nepokazíš. Ale pokiaľ jej chceš dopriať niečo nezabudnuteľné zorganizuj niečo rafinovanejšie, nič prvoplánové, čo by mohla tušiť. Skús objednať chatu alebo aparatmán, kde budete len vy – družičky a nevesta. Choďte niekam, kde ešte nevesta nebola. Vymysli zážitok, nie len striptéra a víno. Vymysli prekvapenie, ktoré ju ohromí. Prines tam emóciu, na ktorú nikdy nezabudne. 

Alebo využite akciové letenky. Výber miesta a vymýšľanie programu je len tebe a družičkách, ale samozrejme mala by si zariadiť, aby prišli všetky družičky. A víkend vo veľkomeste neodmietne žiadna 🙂

Po rozlúčke prichádza nevestin deň D. Treba byť v strehu a očakávať úplne všetko.

Je to ako šoférovanie. Čokoľvek neplánované sa môže stať a chladná hlava sa v takýto deň vždy zíde. Priprav si vreckovky! Budeš ich potrebovať! Nie však pre seba, ale pre nevestu. Ešte sme neboli na svadbe, kde by neplakala každá žena v miestnosti. Už len samotná odobierka bude veľmi citlivá záležitosť. Za ten deň zažije nevesta toľko dojemných chvíľ, že jeden balíček ti určite stačiť nebude. 🙂

Svadobný deň samozrejme začína obliekaním svadobných šiat.

Výsadou hlavnej družičky je práve obliekanie nevesty. Budeš sa jej starať o závoj, prípadne ho pomáhať počas obradu niesť. Družička pripína hosťom pierka a usmerňuje ich. Počas skladania svadobných sľubov budeš držať nevestinu kyticu.
Pri gratulácii novomanželom po obrade budeš preberať to kyticové more, ktoré svadobčania so sebou prinesú.
Okrem nevestiných vyronených sĺz, ktoré budeš mať pod kontrolou, dohliadneš aj na to, aby nevesta počas svadobného dňa niečo zjedla a vypila. Predsa len, vieme aký dokáže byť stres nepriateľ a nechceme, aby uprostred svadobného tanca omdlela.
Hlavná družička je samozrejme kedykoľvek pri čomkoľvek k dispozícií (cesta na WC 🙂 ). Taktiež bude možno potrebné aby si taktne upozorňovala svadobčanom na niečo, čo sa deje.
Po obrade budeš usádzať svadobných hostí podľa zasadacieho poriadku, ktorí ste spolu toľké hodiny pripravovali. Taktiež ťa čaká preberanie svadobných darov, ak ich všetci svadobčania neposlali pred svadbou a dohliadať na podpísanie svadobnej knihy hostí, aby mali mladomanželia pamiatku, či organizuje vyberanie do vienka.
A ak si trúfaš na prípitok – tak tvoj nasleduje až po ženíchovom svedkovi. 🙂

Po polnoci sa tvoja úloha stále nekončí!

družička záver
zdroj: unsplash.com
Hlavná družička po polnoci pomáha neveste s prezliekaním do popolnočných šiat. Dokonca ťa môže čakať začepčovanie nevesty pokiaľ to nebude robiť krstná mama.

Si tam pre ňu.

Dvorná dáma, dôverníčka, najlepšia kamarátka..hlavná družička má neodškriepiteľné miesto na svadbe. Nenahrádza ženícha. To vôbec. Ale s kým sa predsa má toľko radiť budúca nevesta, ktorá má toho toľko na starosti? Vyberať farebné kombinácie, pozvánky, kvety, ozdoby, dary..hlavná družička umožňuje neveste aby si svadobný užila čo najviac, aby to bol jej deň D. A to je to najdôležitejšie 🙂